Küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde KOBİ'ler açısından önemli değişimler yaşandı.

2020 yılında yaşanan salgın ekonomilerde çok yönlü etkiler yarattı. Yeni normal olarak adlandırılan bu süreçte esnek ve uzaktan çalışma ön plana çıkarken küresel tedarik zincirlerindeönemli kırılmalar yaşandı.

Tedarik güvenliğine yönelik adımlar, ticarette ve yatırımlarda çeşitli yön değişikliklerine yol açtı. Ülke içinden tedarik, bölgeselleşme ve yakından tedarik gibi yeni eğilimler güçlendi. Böylece küresel tedarik zincirlerinde önemli bir değişim ve yeniden yapılanma süreciyaşandı.

Tüm bu gelişmeler tedarik zincirlerinin en önemli halkalarından olan Türk KOBİ’lerini de önemli ölçüde etkiledi. Türk KOBİ’leri esnek yapıları ile hem içeride hem de dışarıda yaşanan yeni eğilimlerin yarattığı fırsatlardan önemli ölçüde yararlandı.

Nitekim daha küçük ve orta ölçekli kuruluşları kapsayan İSO İkinci 500,bu zorlu koşullarda ihracatını yüzde 1,2 oranında artırma başarısını gösterdi.