KOBİ’lerin ortalama kapasite kullanımı, imalat sanayi ortalamasının üzerinde arttı.

Ülkemizde de büyümeye sanayi üretimi ve dış talep öncülük etti. Milli gelir verilerine göre sanayi sektörü üretimi yüzde 16,6, ihracat ise yüzde 24,9 ile genel ekonomiden daha yüksek oranlı bir büyüme gösterdi. Pandemi öncesi 2019 yılında yüzde 21,8 olan sanayinin GSYH’deki payı yüzde 26’ya yükseldi, yüzde 11’lik büyümeye net dış talebin katkısı ise 6,5 puan ile rekor düzeyde gerçekleşti.

İyileşen iç ve dış talebe bağlı olarak imalat sanayinin genelinde kapasite artırım ihtiyacı arttı, bu da yatırımları destekledi. Nitekim GSYH içinde makine ve teçhizat yatırımlarının payı yüzde 12,9 ile serinin uzandığı 2009 yılından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

2021 yılında imalat sanayi ortalama kapasite kullanım oranı, 2020 yılına göre 4,8 puan arttı ve hafif de olsa pandemi öncesi 2019 yılı ortalamasının da üzerine çıktı. KOBİ olarak kabul edilen üretimde çalışan sayısının 50-249 ve 250-499 kişi arasında olduğu işletmelerde kapasite kullanım oranlarındaki artış ise sırasıyla 5,7 ve 5,8 puan ile imalat sanayi ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Bu durum, KOBİ’lerin talep koşullarında yaşanan iyileşmeden yararlanmakta başarılı bir performans sergilediğine işaret etti.