Salgının yol açtığı koşullar sanayi ve hizmetler sektörlerinde farklı etkiler yarattı.

2020 yılında yaşanan salgın, sektörler üzerinde farklı etkiler yarattı. İlk aşamada, yılın ikinci çeyreğinde tüm sektörler sert daralmalar ile karşılaştı. Takip eden dönemde ise sektörler arasında ayrışma başladı, hizmetler sektörü yılın ikinci yarısında da küçülmeye devam etti. Buna karşılık sanayi sektörü üçüncü çeyrekten itibaren tekrar büyüme bölgesine geçti.

Yılın son aylarında salgının yeni ve kuvvetli dalgası nedeniyle tekrar devreye giren kısıtlama önlemlerine rağmen sanayide büyüme eğilimi son çeyrekte de devam etti. Küresel imalat PMI 2020 yılını 53,8 ile kapattı. Üretim, alınan siparişler ve istihdam gibi diğer tüm alt göstergeler de 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşti. Özellikle 54,9’a yükselen üretim alt endeksi küresel sanayideki büyümenin itici gücünü oluşturdu.

Küresel sanayide en büyük payı alan ABD, AB ve Çin’de sanayi sektörleri yılı büyüme bölgesinde kapattı.

ABD’de 2020 Nisan ayında 36,1 ile son 11 yılın en düşük seviyesine gerileyen imalat PMI, yaz aylarından itibaren toparlanmaya başladı. Yılın son çeyreğinde hızlanan imalat PMI, yıl sonunda 57,1 ile 6 yılı aşkın dönemin en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Sanayi sektörü en olumsuz etkilenen Euro bölgesinde Nisan’da 33,4’e gerileyen endeks sonbaharda yeniden büyüme bölgesine geçti ve 2020 sonunda 1,5 yılın en yüksek değeri olan 55,2’ye ulaştı.

Salgını daha erken dönemde yaşayan Çin’de sanayi sektörü en olumsuz etkileri yılın Şubat ayında hissetti ve ikinci çeyrekten itibaren yeniden büyüme bölgesine geçti.

Japonya ise yılın ikinci yarısında göreceli olarak toparlansa da büyüme sağlayamadı.