Dünya mal ticareti 2020 yılında yüzde 7,4 daraldı.

2020 yılında dünya mal ticareti COVID-19 salgınının yarattığı olumsuz koşullara bağlı olarak ciddi bir küçülme yaşadı. Salgın özellikle yılın ikinci çeyreğinde küresel ticaretin fiziki olarak durmasına yol açtı. Gümrük, lojistik, liman ve taşımacılık hizmetleri kesintiye uğradı, ticarete konu olan tüm emtia ve mallarda önemli fiyat düşüşleri gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısında ise hükümetlerce sağlanan desteklerin yanı sıra firmaların yeni normal içinde üretim ve tedarik süreçlerinde değişikliklere gitmeleri sonucu dünya mal ticareti toparlanmaya başladı. Tedarik endişesi ile hızlanan dünya mal ticareti yılın son çeyreğinde yeniden büyümeye geçti. Buna rağmen yıl genelinde dünya mal ticareti 2020 yılında miktar olarak yüzde 5,3 ve değer olarak ise yüzde 7,4 düşüşle 17 trilyon dolara geriledi.

Dünya mal ticaretindeki düşüş eğilimine paralel olarak Türkiye ihracatı 2020 yılında yüzde 6,2 gerileyerek 180,8 milyar dolardan 169,7 milyar dolara geriledi. 2017 ve 2018 yıllarında görece hızlı, 2019 yılında ise yavaş gerçekleşen ihracat artışı, 2020 yılında salgın ile ortaya çıkan koşulların etkisiyle negatife döndü.

Türkiye’nin en önemli sanayi malı ihracat pazarı olan Avrupa Birliği daralmayı en şiddetli yaşayan pazarlardan biri oldu. ABD pazarı da sert bir daralma yaşadı. Dolayısıyla Türkiye ihracatı yılın son çeyreğinde artış gösterse de yıl genelindeki küçülme telafi edilemedi.