Salgının etkisiyle iyileşen finansman koşulları sanayi sektörünü destekledi.

Finansman koşulları açısından 2020 yılı oldukça farklı bir yıl oldu.

COVID-19 salgını, sektörler ve firmalar üzerinde önemli olumsuz mali etkiler yarattı. Bu nedenle sektörlere ve firmalara yönelik olarak çeşitli destek kredileri uygulandı. Söz konusu destek kredileri genellikle orta ve uzun vadeli olarak kullandırıldı, düşük faiz oranları uygulandı, kredi garanti mekanizmasından yararlanıldı ve belirli bir ödemesiz dönem imkanısağlandı.

Böylece tüm diğer sektörlerde olduğu gibi sanayi sektörü de daha uygun finansman koşullarına sahip oldu. 2020 yılında sanayi sektörünün yurtiçinden kullandığı kredi büyüklüğü yüzde 32,9 oranında artarak 1,06 trilyon TL’ye ulaştı. KOBİ’ler de bu uygun finansman koşullardan önemli ölçüde yararlandı.

Yılın büyük bölümünde kredi faizleri tek haneli ve Türk lirası göreceli olarak istikrarlı seyretse de uygulanan genişleyici politikaların finansal kırılganlıkları artırmasının etkisiyle yılın son çeyreğinde kredi faizleri yükselirken Türk lirası önemli ölçüde değer kaybetti.