Türkiye’de büyümeyi hizmet ve inşaat sürüklerken, sanayide zayıflama sürdü

Türkiye’de 2022 yılında yüzde 5,5 olan ekonomik büyüme 2023’te yüzde 4,5’e geriledi. Büyümede bütünüyle iç talepten kaynaklanırken, ihracatta daralma ve ithalatta güçlü artışa bağlı olarak net dış talebin büyü­meye katkısı belirgin şekilde negatif gerçekleşti.

İç talep bileşenleri içerisinde büyümeye en yüksek katkı 2022 yılına benzer şekilde özel tüketim harcamalarından geldi. Yatırımlardaki güçlenme de olumlu bir gelişme olarak öne çıktı. Bunun nedenlerin­den biri, 2019’dan bu yana daralan inşaat yatırımlarının deprem sonrası yeniden inşa faaliyetlerinin des­teğiyle yüzde 5,3 artması oldu. Daha olumlu gelişme ise 2022’de yüzde 9,6 artan makine ve teçhizat yatırımlarının 2023’te yüzde 12,9 ile daha hızlı artmasıydı.

Üretim tarafında, güçlü özel tüketim talebi hizmet sektörlerini desteklerken, deprem kaynaklı yeniden inşa faaliyetleri de inşaat sektörü büyümesine katkı sundu. Sanayi sektörü ise küresel talepteki, özel olarak da Avrupa’da­ki yavaşlamadan belirgin şekilde etkilendi. Bu gelişmelere bağlı olarak 2023 yılı büyümesini hizmet ve inşaat sektörleri sürükledi, tarım daralırken sanayi sektörü büyümesi ise zayıf kaldı.

2022’de yüzde 1,7 olan sanayi sektörü büyümesi 2023’te yüzde 0,8’e düştü. İmalat sanayi bü­yümesinde de yüzde 4,3’ten yüzde 1,6’ya ivme kaybı ya­şandı. Böylece 2021’de yüzde 22,2 ile 1998 sonrası zirve seviyesine çıkan imalat sanayinin milli gelir içindeki payı 2022’de bu dü­zeyi hemen hemen korumasının ardından 2023’te yüzde 19,4’e geriledi. Öte yandan bu gelişmede hizmet sektö­rü fiyatlarının sanayiye göre daha yüksek oranda artması da etkili oldu.